HOTLINE (24/7)

0868 51 39 39

HOTLINE (24/7)
0868 51 39 39

Tin tức

Thông báo yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử đối với toàn bộ nền kinh tế

Trong thời gian vừa qua theo Thủ Tướng Chính Phủ đã đưa ra nghị quyết 35 và chỉ thị số 26/CT-TTg về vấn đề tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử cho mọi Doanh Nghiệp hay nói cách khác là cho toàn bộ nền kinh tế nước ta cụ thể Nghị Định nêu rõ:

Đây là một nội dung trong Chỉ thị 07 về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (Nghị quyết 35) và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 35 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp (Chỉ thị 26) trong năm 2018, được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 5/3/2018.

Thông tư 78 về hóa đơn điện tử

Tháo gỡ ngay những vướng mắc cho doanh nghiệp về thuế

Chỉ thị nêu rõ, để tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35 và Chỉ thị 26 trong năm 2018, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao, chú trọng thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Cụ  thể, tại Chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&ĐT tiếp tục tổ chức có hiệu quả các khóa đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng cường năng lực quản trị, minh bạch tài chính để tiếp cận tốt hơn tín dụng; tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho cán bộ các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp. Đồng thời, rà soát, sửa đổi Nghị định 78 ngày 14/9/2015 của Chính phủ ban hành quy định về đăng ký doanh nghiệp để giảm chi phí khởi sự kinh doanh cho các doanh nghiệp, trình Chính phủ theo chương trình công tác năm 2018.

Bộ Tài chính được yêu cầu khẩn trương xây dựng, trình các dự án Luật sửa đổi các Luật về thuế, tháo gỡ ngay những vướng mắc cho doanh nghiệp về thuế; Tiếp tục quản lý chặt chẽ, thu thuế đúng, đủ, kịp thời đối với hộ kinh doanh lớn; chống thất thu đối với hộ khoán; nghiên cứu, đề xuất chính sách thu thuế và chế độ kế toán đơn giản, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Như vậy theo Nghị Quyết đã được ban hành thì bắt đầu từ đầu năm 2020 cho đến ngày 01/11/2020 nghị quyết sẽ có hiệu lực gần như với toàn bộ Doanh Nghiệp nước ta.

Quý Doanh Nghiệp cần theo dõi thời gian để kịp ứng dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy.

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/cntt/cuoc-song-thong-minh/yeu-cau-su-dung-hoa-don-dien-tu-voi-toan-bo-nen-kinh-te-trong-nam-nay-164952.ict

Liên Hệ

Tại Hà Nội & Hồ Chí Minh

0868 51 39 39

Các Tỉnh Thành Khác

0868513939