HOTLINE (24/7)

0868 51 39 39

HOTLINE (24/7)
0868 51 39 39

Tin tức

Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Viettel

Hướng dẫn điều chỉnh Mẫu hóa đơn điện tử Viettel dành cho Doanh Nghiệp, Công Ty, Tổ Chức khi xảy ra các vấn đề thường gặp: Bị sai số hàng hóa, giá bán, thuế, ký hiệu,… Bài viết sẽ cung cấp đầy đủ mọi thông tin Quý Doanh Nghiệp cần thiết để dễ dàng xử lý khi gặp sự cố.

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử Viettel

Quy Định Về Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử

Theo Nghị Định Khoản 3, Điều 20, Thông tư 39 hóa đơn điện tử ngày 31/03/2014 sửa đổi và bổ sung, Nghị định 51 hóa đơn điện tử và Nghị định 04/2014/NĐ-CP thì:

“Trường hợp Doanh Nghiệp đã tạo lập hóa đơn điện tử và người mua đã khai báo thuế mà phát sai sót, thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót (Tức là người Bán phải lập lại hóa đơn điện tử thay thế).”

Như vậy những trường hợp ở trên khi hóa đơn điện tử viettel đã được tạo lập mà có sai xót sẽ không bỏ đi hoặc không thu hồi. Mà phải sử dụng biên bản điều chỉnh hóa đơn yêu cầu: Có chữ ký và đóng dấu của cả hai bên. Mỗi bên giữ một bản để khai báo khi cơ quan Thuế kiểm tra.

Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Viettel Đúng Chuẩn

Đối với Doanh Nghiệp, Công Ty,… đang sử dụng Phần mềm hóa đơn điện tử Sinvoice Viettel thì có thể sử dụng các mẫu biên bản điều chỉnh hợp của của Viettel tại đây.

  • Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn File PDF: Tải Xuống.
  • Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn File Docx: Tải Xuống.

Ngoài ra, Viettel còn cung cấp mẫu văn bản để up lên Slideshare, dẫn link hay hướng dẫn các bước viết chi tiết để các doanh nghiệp dễ dàng thực hiện khi có nhu cầu điều chỉnh hóa đơn điện tử.

Hướng Dẫn Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Viettel Cho Doanh Nghiệp

Để sử dụng đến biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử Doanh Nghiệp cần lưu ý: Biên bản này chỉ áp dụng cho các hóa đơn đã được áp dụng thành công giữa hai bên.

Các Bước Điều Chỉnh:

Lưu Ý: Mọi thông tin cột bên trái (Tức là thông tin của biên bản hóa đơn cũ) KHÔNG ĐƯỢC CHỈNH SỬA.

Bước 1: Tra cứu hóa đơn cần điều chỉnh thông tin

Bước 2: Vào mục điều chỉnh thông tin và chỉnh sửa lại thông tin bao gồm:

  1. Số điện thoại
  2. Tên Khách hàng
  3. Mã số thuế
  4. Mã khách hàng
  5. Địa chỉ
  6. Email
  7. Tên đơn vị

Như vậy với những thông tin trong bài viết, hi vọng Quý doanh nghiệp đã hiểu và nắm rõ được các quy trình khi tiến hành điều chỉnh hóa đơn điện tử. Đây là thao tác nghiệp vụ mà mỗi Doanh Nghiệp cần hiểu và nắm rõ để dễ dàng xử lý khi gặp sự cố.

Liên Hệ

Tại Hà Nội & Hồ Chí Minh

0868 51 39 39

Các Tỉnh Thành Khác

0868513939