HOTLINE (24/7)

0868 51 39 39

HOTLINE (24/7)
0868 51 39 39

Tin tức

Hóa đơn điện tử có bắt buộc không? Khi nào áp dụng?

Như vậy sau nghị quyết 35 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc áp dụng hóa đơn điện tử cho toàn bộ doanh nghiệp thì đến nay đã có thông báo chính thức về việc có bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử không?

Theo Luật Quản lý thuế vừa được sửa đổi và được thông qua bởi Quốc Hội bắt buộc Doanh Nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử viettel trong giao dịch với Khách Hàng cụ thể như sau:

THỜI GIAN BẮT BUỘC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hóa đơn điện tử có bắt buộc không? Nếu có thì khi nào áp dụng?

Tại Khoản 2, Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/11/2018 quy định: “Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020”.

Nhưng trong Luật Quản Lý thuế có đoạn nêu: “Những nội dung về hóa đơn, chứng từ điện tử sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2022. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện những quy định về hóa đơn điện tử tại Luật này trước ngày 1/7/2022.”

Như vậy khi Doanh Nghiệp đọc qua sẽ hiểu nhầm thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là ngày 1/7/2022. Việc hiểu nhầm này sẽ gây ảnh hưởng đến Doanh Nghiệp về việc triển khai hóa đơn điện tử không đúng thời hạn. Cụ thể thời gian cuối cùng cho việc áp dụng hóa đơn là 1/11/2020 cụ thể như sau:

THÔNG TƯ 68/TT-BTC VÀ HẠN CUỐI BẮT BUỘC ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Khoản 3 và 4 Điều 26, Thông tư  68/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính đã quy định:

“Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này”

Như vậy, với thông báo cuối cùng này mọi Doanh Nghiệp bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử thay hóa đơn giấy chậm nhất là ngày 01/11/2020. Vì vậy Quý Doanh Nghiệp cần lưu ý để triển khai hóa đơn cho đúng quy định tránh trường hợp vi phạm gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Liên Hệ

Tại Hà Nội & Hồ Chí Minh

0868 51 39 39

Các Tỉnh Thành Khác

0868513939