HOTLINE (24/7)

0868 51 39 39

HOTLINE (24/7)
0868 51 39 39

Tin tức

Dùng hóa đơn điện tử có bắt buộc có chữ ký số đi kèm không?

Với việc bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử thay hóa đơn giấy có hạn cuối vào ngày 01/11/2020 nhiều Doanh Nghiệp vẫn còn đang thắc mắc có bắt buộc sử dụng chữ ký số đi kèm khi dùng hóa đơn điện tử không?

Hóa đơn điện tử có cần thiết đi kèm với chữ ký số không?

Để giải đáp thắc mắc này chúng tôi gởi đến Doanh Nghiệp, Công ty những thông tin quan trọng sau:

CÓ BẮT BUỘC DÙNG CHỮ KÝ SỐ CÙNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHÔNG?

Theo 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012, Luật thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013

Tại Mục 7, Điều 3 của Chương I: Việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số, chữ ký điện tử thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Tại Mục 5b, Điều 4 của Chương I: Không bắt buộc có chữ ký số.

Tại Mục e,g Điều 6 của Chương I: Nội dung của hóa đơn điện tử

  • e) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;
  • g) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

Như vậy có nghĩa là Doanh Nghiệp không bắt buộc sử dụng chữ ký số đi kèm hóa đơn điện tử.

Hy vọng thông tin này sẽ giúp Khách Hàng hiểu rõ hơn về quá trình triển khai hóa đơn điện tử cho Doanh Nghiệp của mình

Liên Hệ

Tại Hà Nội & Hồ Chí Minh

0868 51 39 39

Các Tỉnh Thành Khác

0868513939